שווה הצצה – ייפוי כוח מתמשך.

"ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר משפטי חדש מאד שהוסף במסגרת תיקון  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הסדר חדשני זה, מאפשר לאדם לקבוע מי יטפל בענייניו ובאיזה אופן, כשהוא כבר לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו (כלי זה בא להחליף מינוי של אפוטרופוס). התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

אנחנו לא יכולים לדעת האם ומתי נגיע למצב בו לא נוכל עוד לקבל החלטות ביחס לעצמנו (עקב תאונה, מחלה וכיו"ב).

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי שמאפשר לנו לחשוב על הסוגיות האלה בנחת כשאנו במצב בריאותי וקוגניטיבי טוב ותקין. התהליך של הכנת ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו לבחור את האדם המתאים עבורנו (קרוב משפחה, בן זוג, אחד מילדנו, או כל אחד אחר),   לוודא איתו מראש שזה אכן מתאים גם עבורו, לשוחח איתו, לתאם איתו ולתת הנחיות על האופן בו יעשה השימוש בייפוי הכוח.

הנושא סבוך ומורכב ומטעם זה החוק קובע כי ייפוי כוח מתמשך ניתן לעשות רק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים.

השילוב של הכנת ייפוי כוח מתמשך והכנת הנחיות מתאימות על פי חוק החולה הנוטה למות נותן מענה מלא להגשמת הרצון שלנו הן לגבי הרכוש, הן לגבי הגוף והן לגבי הרצון או אי הרצון שלנו להארכת חיים במקרים קיצוניים על פי חוק החולה הנוטה למות.

הכנת והגשת כלל המסמכים הנ"ל לאחר הסבר מפורט ומדוקדק כוללת שתי פגישות אשר בסופן מופקד ייפוי הכוח והחומר הנלווה לו במשרדי האפוטרופוס הכללי ומקבל את אישורו.

שימי קדוש

תגובות: