בימים האחרונים (אולי בגלל תוגת שעון החורף מזג האוויר האפרורי…) פנוי אליי מספר רב של לקוחות בכדי שאערוך עבורם צוואה.

מצאתי את עצמי מסביר להם כמו תקליט שלא כל אדם זקוק לערוך צוואה היות והחוק מגדיר חלוקה שיוויונית לרכושו של  הנפטר. כך למשל, באין צוואה, מחצית מרכוש הנפטר יעבור לבת\בן  זוגו של הנפטר והמחצית תחולק באופן שווה בין ילדיו של הנפטר.

לפי סעיף 11 לחוק הירושה, "יחשה על פי דין" היא כמפורט להלן:

העיזבון יחולק (למעט מטלטלין של משק הבית המשותף ומכונית נוסעים) מחצית לבן זוגו (אשה/בעל) ומחצית לילדי המוריש, או ילדיהם, או הוריו.

אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים, או הורים, אך הניח אחריו אחים או צאצאיהם, או הורי הורים וצאצאיהם: יחולק עזבונו כך:  שני שליש לבן-הזוג ושליש יחולק לאחרים, אם לא הניח המוריש אחריו קרובים למעט בן זוג: ירש בן הזוג את העיזבון כולו.

כמובן שאם יש צוואה חוקית, היא גוברת על ברירת המחדל של חוק הירושה. בצוואה שכזו יכול אדם להוריש את רכושו לאחר מותו לכל מי שירצה, גם לכאלה שאינם קרובי משפחתו. הוא גם יכול לחלק את רכושו רק לילדיו מבלי להשאיר לבן או בת הזוג דבר ("בטח לאחר שאני אמות אשתי\ בעלי ייתחתנו עם ביצ' למה שאני אתן לה משהו"?)

גם בין ילדי המוריש לא תמיד נכון לערוך חלוקה שיוויונית. אם יש ילד בעל צרכים חריגים (נכה, מוגבל, חולה וכ"ו) יהיה נכון לשקול לתעדף אותו בחלקים גדולים יותר מהעיזבון.

צוואה יכולה להסדיר גם עניינים סנטימנטליים כגון: חלוקה של תכשיטים או חפצים בעלי ערך סנטימנטלי, קביעת דרך הקבורה, כיתוב על גבי המצבה, סוג הטכס ועוד.

חשוב לזכור כי בכל רגע נתון ניתן להשמיד צוואה קיימת ולכתוב תחתיה צוואה חדשה.

טיפ נוסף: לעיתים, יש ביננו כאלה המחביאים כסף מזומן ותכשיטים במקומות שונים בבית, או מנהלים חשבון בנק סודי בארץ או בחו"ל מבלי שאיש יודע עליו. אם לא נציין זאת בצוואה, סביר להניח שהיורשים יימכרו את הנכס מבלי שיידעו שבתוך הדירה הנמכרת מוחבאים כספים ותכשיטים. גם אותו חשבון עלום בבנק במקסיקו לא ייודע ליורשים ולא מומלץ לסמוך על טוב ליבו של בנק כזה או אחר שידווח מיוזמתו ליורשים על עצם קיומו של חשבון כזה.

עוד הערה: בניגוד למה שחושבים, אין חובה לערוך צוואה על ידי עורך דין, וכל אחד יכול לכתוב בעצמו צוואה ולהחתים אותו  בשני עדים שאינם נהנים מהירושה. אך אם רצונכם בכל זאת להימנע מסיבוכים בעתיד, עדיף להשאיר את המלאכה לאיש מקצוע.

אלו היו שישים שניות על הקשר בין תוגת שעון החורף לצוואה.

תגובות: